EN | FI | SV
Mhh season3

Binary Night - Performance klubb

Irma optimisti 1
Play button
Biljett: 5,00 €
Location : Mad House Helsinki Visa karta

Performanser kl. 19-22, DJ's hela kvällen
K-18
Datum:
5 mars 2016 19:00

Performance kväll med Leena Kela: David Frankovich, Tellervo Kalleinen och Irma Optimisti

Fastän 5.3. är en lördag, är det ändå Performansfredag! 


Tre performanskonstnärer undersöker binärer lördagen 5.3 på Mad House. Binary Night -klubbens konstnärer David FrankovichTellervo Kalleinen och Irma Optimisti närmar sig binärer genom att fundera över politisk polarisering samt matematiska och biseksuella infallsvinklar. Kvällens musik bjuds på av DJ:s Ville Häkkinen och Jouko Korkeasaari, som beskriver sin linje vara någonting "mellan Genesis och sixsixsix".

Performanskonstnär och matematiker Irma Optimisti betraktar binärer i matematiken. Det binära talsystemet är de enklaste möjliga, det grundar sig på talbasen två och används för att skriva tal med hjälp av endast de två siffrorna, 0 och 1. Binär talrepresentation används i praktiken i alla datorer eftersom dessa nyttjar digital elektronik. De logiska sanningsvärdena, falskt och sant representeras av talen 0 respektive 1. Elektroniska fenomen har två lägen som exkluderar varandra. Det här exkluderande särdraget möjliggör ett metaforiskt uttryck för övrigt tänkande: konflikter, som ofta är konsekvensen av kategorisering, kan också beskrivas genom binära oppositioner.

Performans- och mediekonstnär David Frankovich använder sig av biseksuell osynlighet och utplånande som utgångspunkt i sina verk. Han vänder om problemet med osynlighet till en fördel, genom att se det som en möjlighet för queer performansen. Frankovich producerar överdrivet queera performanser, genom att använda sig av enkla material och handlingar, som t.ex. grälla kostymer och gester. 

Motstridigheter, som är jämförbara med binära oppositioner, har under senaste tiden endast blivit häftigare och delar människor itu, baserat på deras åsikter. Samtidskonstnär Tellervo Kalleinens performans funderar över åsikternas polarisering.

Kvällens program är sammansatt av performanskonstnär Leena Kela.


Share: