EN | FI | SV
Mhh season5

Kaiken keskus (FI): AI-partiets konstituerande möte

Konea%cc%88lypuolue 1 86 s
Play button
Biljett: 15 / 10 / 8 €
Location : Mad House Helsinki Visa karta

Språk: i finska och engelska
Datum:
28 februari 2018 16:00
1 mars 2018 16:00
2 mars 2018 19:00
2 mars 2018 22:00

Vi lever i en global, politisk och miljömässig kris, vars omfattning och följder är omöjliga att förutspå. Vår mänskliga förmåga till självstyre har genom historien visat sig vara otillräcklig. Med det nya initiativet The AI Party (AI-partiet) har vi nu chansen att omformulera och prova på nya tillvägagångssätt för att möta världens utmaningar, genom att fråga oss: Är det inte dags att ge ett annat slags medvetande möjligheten att sköta detta bättre?
 
THE AI PARTY etablerar ett nytt politiskt parti som leds av artificiell intelligens. Genom att sammanföra konstnärer, teaterarbetare och AI-forskare har detta initiativ som målsättning att lagenligt grunda ett riktigt politiskt parti, inför en serie av nätbaserade och offentliga evenemang. THE AI PARTY är både en storskalig föreställning och början på en ny politisk rörelse. Under Mad House ordnas det officiella, konstituerande mötet för det nya AI-partiet.

28.2.-1.3.2018 @ 16–20 The AI Party Headquarters
Fritt inträde

2.3.2018
@ 19 The Constitutive Meeting of The AI Party (FI) Biljetter: 15 / 10 / 8 € - KÖP BILJETTER >>>
@ 22 after party 5 € (free with the ticket of the Constitutive Meeting) 
DJ Sansibar
DJ Nunchux

Arbetsgruppen: Sami Henrik Haapala, Paula Lehtonen & Aku Meriläinen
Bild: Eleonoora Mikkola
Baserar på konsept av: Bombina Bombast (SE), Kaiken keskus (FI), Triage Live Art Collective (AU/DE) & First Kiss Productions (NO)


Share: